Zmiana siedziby spółki

01.08.2016
Zarząd Spółki TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki z dotychczasowego przy ul. Lwowskiej 23, na nowy przy ul. Siemianowickiej 60.