Eksploatacja

Kompleksowa obsługa urządzeń, bocznic kolejowych oraz stacji przygotowania mułu węglowego.przenośniki taśmowe i urządzenia współpracujące
ładowarko-zwałowarki i wywrotnice wagonowe
systemy sterowania DCS
zbiorniki retencyjne popiołów i pasków dennych i sorbentów
układy hermetyzacji kruszarek młotkowych
stoły wibracyjne
wagi taśmowe, samochodowe i wagonowe (przygotowanie do legalizacji)
składowiska węgla z obsługą spychaczy
wózki wygarniające
bunkry szczelinowe
składowiska żużla, transport wewnętrzny na składowisko, załadunek żużla - obsługa suwnic czerpakowych
utrzymanie nawierzchni torowej zgodnie z obowiązującymi przepisami konserwacja kozłów oporowych
przeglądy naprawcze i utrzymanie porządku
prowadzenie dokumentacji technicznej bocznic
obsługa ruchu przez dyżurnego ruchu kolejowego
prowadzenie rozliczeń i przygotowywanie dokumentacji kolejowej
rozładunek i załadunek cystern prowadzenie i kontrola ruchu urządzeń pompowni eksploatacja zbiorników olejów
obsługa składowiska mułu węglowego transport mułu węglowego przy pomocy ładowarki ze składowiska muły wyładowczej
konserwacja urządzeń przesyłowych

Zobacz również