Inwestycje

Usługi dla branży budowlanej i budowlano-konstrukcyjnej.
Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych:
mostów skośnych i estakadkonstrukcji budynków
Prefabrykacja i montaż urządzeń transportu:
paliw stałych
przenośników taśmowych
stacji rozładunkowych
zbiorników magazynujących
węzłów przesypowych
Projektowanie, wykonanie:
dróg technologicznych fundamentów placów składowych murów oporowych

Zobacz również