Inwestycje

Usługi dla branży budowlano-konstrukcyjnej oraz realizacja inwestycji sieciowych
Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych:
mostów skośnych i estakadkonstrukcji budynków
Prefabrykacja i montaż urządzeń transportu:
paliw stałych
przenośników taśmowych
stacji rozładunkowych
zbiorników magazynujących
węzłów przesypowych
budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych projekt i budowa węzłów cieplnych placów składowych montaż, demontaż wymienników cieplnych wykonywanie przyłączy ciepłowniczych wymiany i zabudowa armatury odcinającej, rekultywacja techniczna i biologiczna terenu, wykonawstwo sieci p.poż. i sieci zasilania wodnego

Zobacz również