Tomasz Kucharczyk

Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z Grupą TAURON związany jest od 2017 r. obejmując wówczas stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem w TAURON Wytwarzanie SA, a od 2019 r. pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej TAURON Serwis.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze w spółkach produkcyjnych i handlowych m.in. w Grupie Meblowej Paged Meble S.A oraz Hybner SA.

Od roku 2014 związany był z sektorem budowlano-montażowym, pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego w przedsiębiorstwie realizującym remonty i inwestycje dla sektora energetycznego, wydobywczego oraz innych gałęzi przemysłu - Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o., a następnie Wiceprezesa Zarządu w przedsiębiorstwie inżynieryjno-budowlanym Polimex-Mostostal SA.

Przez kilka lat wspierał także organizacje prowadząc działalność doradczą w zakresie konsultingu kontrolingowego, restrukturyzacyjnego oraz due dilligence.