Z dniem 09.12.2022 r. Zarząd TAURON Serwis funkcjonuje w  następującym składzie:
Tomasz Janusz – Prezes Zarządu Dariusz Starzycki – Wiceprezes Zarządu