Zbigniew Kuźma

Prezes Zarządu
Jest absolwentem Wydziału Zarzadzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe: Zarządzanie projektami na Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz Energetyka jądrowa na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Posiada kwalifikacje, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami, w zakresie zarządzania projektami, programami, portfelami oraz ryzykiem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu wielozakładowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, jako członek zarządu oraz przewodniczący rad nadzorczych. Prowadził programy modernizacyjne i remontowe zakładów przemysłowych oraz nadzorował projektowanie i budowę nowych inwestycji działając zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy.

Od 2007 roku związany z energetyką. W TAURON Polska Energia, jako dyrektor departamentu odpowiadał za reorganizację grupy kapitałowej ponadto uczestniczył oraz nadzorował realizację strategicznych projektów w obszarach wydobycia, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również wdrażał standardy zarządzania projektami w spółkach grupy. W latach 2014 - 2016 pełnił funkcje w zarządach spółek zależnych w Grupie Kapitałowej ZARMEN, w tym w Energomontażu Zachód - przedsiębiorstwie realizującym remonty i inwestycje dla sektora energetycznego, wydobywczego oraz innych gałęzi przemysłu.

Wcześniej w latach 2001-2007, w Grupie PAGED notowanej na GPW, jako prezes zarządu, był odpowiedzialny za obszary poprawy efektywności i restrukturyzację, a także budowanie i wdrażanie strategii rozwoju. Nadzorował również procesy fuzji i przejęć oraz outsourcing i tworzenie nowych podmiotów, w kraju i za granicą.