Władze spółkiStanisław Bazak

Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie kontynuuje rozwój w ramach studiów MBA. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół stanowisk menadżerskich w krajowych i międzynarodowych podmiotach. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie programów modernizacyjnych, uczestniczył we wdrażaniu nowych metod organizacyjnych, koordynował całość realizacji zadań Spółek. W zarządzaniu stosuje koncepcję Management by walking around.

W TAURON Serwis sprawuje nadzór nad polityką techniczną, finansową, organizacyjno-kadrową oraz handlową. To on odpowiada za stale poszerzający się portfel Usług Spółki.

Czynnie angażuje się w promowanie edukacji związanej z branżą energetyczną, wspierając Ośrodki kształcące uczniów w zawodzie technik Energetyk. Jest koordynatorem działań mających na celu pozyskanie młodej, wyszkolonej kadry.

Krzysztof Woźniak

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Krakowskiej Akademii Ekonomicznej na kierunkach finansów i bankowości. Ukończył Studium Edukacji Narodowej, złożył egzamin Członka Korpusu Służby Cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w sektorze zarządzania, rynku finansowego, bankowości i marketingu. Był Przewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów SWM. Jako Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, zajmował się nadzorem działań Spółki i odpowiadał między innymi za dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki. Podczas swojej kariery zawodowej, równolegle prowadził zajęcia, jako wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Płynnie posługuje się dwoma językami obcymi, co ułatwia mu kontakt z kontrahentami zagranicznymi.

W Spółce TAURON Serwis współtworzy politykę techniczną i finansową firmy, koordynując działanie jednostek organizacyjnych.