Remonty

Remonty urządzeń infrastruktury elektrycznej.
silniki transformatory rozdzielnice konserwacja i sprawdzanie systemu przekazu łączności z monitorowanych kotłowni WL wykonywanie pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych wykonywanie czynności łączeniowych urządzeń elektroenergetycznych, cieplnomechanicznych i gazowych WL pomiary przeciwporażeniowe i stanu izolacji na instalacjach elektrycznych usuwanie bieżących usterek elektrycznych
zespoły młynowe część ciśnieniowa kruszarki młotkowe elektrofiltry odżużlacze dmuchawy wysokoprężne odżużlacze kanały powietrza i spalin obrotowe podgrzewacze powietrza wentylatory powietrza i spalin
pompy rurociągi parowe armatura instalacji wodnych i parowych wymienniki, chłodniki i skraplacze
przenośniki taśmoweprzekładnie i napędy zasobniki i podajniki węgla
przekładnie i napędy przenośniki taśmowe, zgrzebłowe i kubełkowe zasobniki i podajniki biomasy

Zobacz również