Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia Spółek

05.08.2016
TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i TAURON Wytwarzanie Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. Zarząd Spółki: TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje, że w dniu 5 sierpnia 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek: TAURON Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmującej i TAURON Wytwarzanie Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie jako Spółki Przejmowanej. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.​