Połączenie spółek

09.11.2016
Z dniem 02.11.2016r. nastąpiło połączenie spółek TAURON Wytwarzanie Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie z TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku TAURON Wytwarzanie Serwis sp. z o.o. (Spółka przejmowana) na TAURON Serwis sp. z o.o. (Spółka przejmująca).