Usunięcie awarii wentylatora młynowego

30.07.2018
Pracownicy TAURON Serwis to niezastąpiony zespół, specjalizujący się w kwestii remontów i serwisów w energetyce. Dzięki zaangażowaniu tej jednostki, udało się skutecznie usunąć awarię układu wirującego wentylatora młynowego nr 1 na bloku nr 10 Elektrowni Łaziska. To kolejny raz kiedy fachowcy ukończyli prace przed planowanym terminem.
Serwisanci mieli przed sobą duże wyzwanie, ponieważ bez sprawnego układu wirującego wentylatora młynowego, cały zespół młynowy nie nadawał się do ruchu. Skutkowało to zaniżeniem mocy bloku. Usunięcie usterki wymagało wysokiej staranności i wiedzy, konieczne było również prowadzenie działań w trybie awaryjnym, poza normatywnym czasem pracy.

Pracownicy warsztatu młynowego, przy wsparciu brygady elektryków oraz z pomocą brygady izolacyjnej, wykonali demontaż i montaż: silnika napędowego, izolacji termicznej, części korpusu zasadniczego wentylatora oraz wymienili uszkodzony wirnik wentylatora młynowego. Po czterech dniach urządzenie przeszło z wynikiem pozytywnym ruch próbny, zostały wykonane pomiary drgań i w piątym dniu od rozpoczęcia remontu oddano go do eksploatacji. Choć termin przekazania wentylatora do ruchu był zaplanowany na 13.07.2018r, działania naprawcze udało się zakończyć o 3 doby wcześniej!

Fachowcy kierowani przez mistrza Henryka Onderko, pod ścisłym nadzorem specjalisty Bogusława Jańczyka z Departamentu Inżynierii i Remontów, trafnie zdiagnozowali przyczynę usterki i szybko usunęli awarię. Ponadto zostały wydane zalecenia poawaryjne - pozwolą one wyeliminować podobne zdarzenia w przyszłości.

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Bańczyk, Robert Salata, Henryk Onderko, Jan Pukocz, Nieobecny: Krzysztof Szczyszczaj
Autor tekstu i zdjęcia: Karolina Czarnota