Szkoła z klasą TAURON Serwis!

01.09.2018
Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami - ruszają pierwsze klasy pod patronatem Grupy TAURON. W poniedziałek 3 września, uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, wraz z przedstawicielami TAURON Serwis, świętowali inaugurację nowego semestru. Klasa o profilu Technik Energetyk została objęta patronatem TSR - spółka zobowiązała się zatrudnić jej absolwentów.


Taka współpraca zaowocuje w przyszłości. Dla uczniów to szansa na poznanie funkcjonowania Elektrowni, oraz na praktykę w obrębie prawdziwego warsztatu. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje, dyplom i odpowiednia średnia zapewnią młodym ludziom lepszy start na rynku pracy. Promowanie edukacji związanej z branżą energetyczną, pozwoli na pozyskanie wyszkolonej kadry, oraz zmniejszenie tzw. luki pokoleniowej. TAURON Serwis po raz pierwszy wręczał młodym ludziom gwarancję zatrudnienia. Dla Szkoły, będzie to powrót do kształcenia w zawodzie technik Energetyk.

Przedstawicielami Spółki TAURON Serwis byli: Przewodniczący Związków Zawodowych Bogdan Tkocz, Joanna Terka z Zespołu ds. Zasobów Ludzkich oraz Damian Sakwerda – Mistrz-Koordynator reprezentujący Zakład Łaziska. Dodatkowo uroczystość swoją obecnością uświetnił Starosta Powiatu Mikołowskiego - Henryk Jaroszek. Młodzieży życzymy jak najlepszych wyników w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że jako kadra TAURON będą współtworzyć przyszłość Energetyki.