Wymiana kolektora mazutu na blokach 225MW

17.10.2018
Specjaliści TAURON Serwis po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. W zaledwie 36 godzin uporali się z powierzonymi im zadaniami, zapewniając ciągłość pracy czterech bloków energetycznych, o sumarycznej mocy 905MW.
Fachowcy z TAURON Serwis pracowali przy zaplanowanym remoncie bloków 9 i 10 w Elektrowni Łaziska, gdy załodze zostały przedzielone dodatkowe czynności związane z wymianą kolektora mazutu na blokach 225MW. Instalacja mazutowa spełnia bardzo ważne funkcje związane z pracą tych jednostek. Umożliwia rozruch kotła oraz jest konieczna dla zapewnienia stabilności spalania w komorze paleniskowej w okresach niższego zapotrzebowania na energię elektryczną.

To dlatego decyzja o podjęciu prac była natychmiastowa. Budowa rusztowań, wymiana izolacji, ekspresowe sprowadzanie materiałów i armatury, a wreszcie kompleksowa wymiana kolektora – to działania, których podjął się zespół TAURON Serwis z Łazisk Górnych, przy wsparciu kolegów z Łagiszy i Jaworzna. Pracownicy wykonujący zadanie zlecone im przez Oddział Urządzeń i Instalacji TAURON Wytwarzanie uporali się z przedsięwzięciem w zaledwie 36 godzin! Dzięki ich szybkiej interwencji uniknięto postoju w dni robocze czterech bloków energetycznych, a cała elektrownia mogła nieprzerwanie prawidłowo funkcjonować.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi ekipy TAURON Serwis udało się przywrócić pełną sprawność tego układu. Fachowcy kierowani przez mistrzów: Mirosława Biernata i Grzegorza Wilka, działali na podstawie założeń konstrukcyjnych i technologicznych, pod nadzorem specjalistów z Departamentu Inżynierii i Remontów. Dzięki połączeniu sił nie tylko błyskawicznie wykonali zadanie, ale i udało im się wyeliminować potencjalne straty TAURON Wytwarzanie w przychodach z produkcji energii elektrycznej. Po raz kolejny, współpraca między podmiotami Grupy TAURON okazała się kluczem do sukcesu.

Karolina Czarnota