Nowa realizacja TAURON Serwis w zakresie inwestycji sieciowych

02.10.2020
TAURON Serwis, poprzez modernizację sieci ciepłowniczych, intensywnie rozwija się w branży inwestycji sieciowych. W najbliższym czasie spółka rozpocznie realizację nowej inwestycji dla wiodącego międzynarodowego developera.
W październiku TAURON Serwis rozpocznie realizację kolejnej inwestycji sieciowej, polegającej na przebudowie istniejącej już komory oraz położeniu nowej sieci DN80/160 w technologii preizolowanej na odcinku około 200 mb.

Inwestycja zakłada kompleksowe wykonanie prac, w tym robót ziemnych oraz budowlanych, wykonanie nadbudowy komory i montaż nowej sieci ciepłowniczej. W kolejnym etapie nastąpi podłączenie nowego układu i odłączenie odcinka kolidującego z planowaną inwestycją przy ul. ks. Ściegiennego w Katowicach.

Pozyskanie zlecenia – mimo relatywnie krótkiego stażu w tej branży - było możliwe dzięki pozytywnej opinii, jaką TAURON Serwis zdobył na rynku inwestycji ciepłowniczych w ostatnim czasie.