TAURON SERWIS realizuje prace remontowe i serwisowe na instalacjach AKPiA

16.10.2020
W ubiegłym roku TAURON Serwis rozpoczął działalność w nowej branży – AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka). Powołany w tym celu zespół, zajmuje się kompleksowymi pracami zawiązanymi z remontami oraz serwisami na infrastrukturach elektrycznych i AKPiA w TAURON Wytwarzanie.
Staranność, sumienność oraz bezawaryjna realizacja dotychczasowych zadań, przyczyniły się do pozyskania nowych zleceń w dziedzinie AKPiA, a także doposażenia zespołów wykonawczych w specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową.

W bieżącym roku udało się pozyskać zlecenia na realizację remontu:

• AKPiA bloków nr 11 i 12 - Oddział Elektrownia Łaziska
• urządzeń i układów sterowniczych typu „zamknij-otwórz” na bloku nr 11 - Oddział Elektrownia Łaziska
• części AKPiA na bloku nr 5 - Oddział Elektrownia Jaworzno III
• siłowników i obwodów sterowania na bloku nr 5 - Oddział Elektrownia Jaworzno III
• układów sterowania i AKPiA oczyszczalni ścieków biologicznych – Oddział Elektrownia Łagisza


Realizacja remontów części AKPiA na wspomnianych obiektach jest zadaniem bardzo złożonym. Koordynacja przebiegu prac remontowych musi zostać przeprowadzona zgodnie z wymogami zamawiającego, począwszy od odstawienia bloków do remontu aż po uruchomienie, zsynchronizowanie z siecią i oddanie bloków do eksploatacji.

- Dzięki nabywanemu doświadczeniu oraz wzrostowi kompetencji Zespołu Branżowego Elektrycy i AKPiA, TAURON Serwis chce poszerzać zakres swoich usług o kolejne realizacje, zarówno wewnątrz Grupy, jak i te, pochodzące od podmiotów z rynku zewnętrznego. Rozwój w tym zakresie, jest dla nas jednym z priorytetów na najbliższy rok – dodaje Jarosław Michalski, dyrektor ds. technicznych w TAURON Serwis.

W maju bieżącego roku TAURON Serwis pozyskał także zlecenie na serwis urządzeń i układów AKPiA, pomiarów fizykochemicznych, instalacji systemów p.poż bloku nr 10 wraz z instalacjami poza blokowymi w Elektrowni Łagisza. Wysoka jakość wykonywanych prac serwisowych doprowadziły do rozszerzenia umowy serwisowej o kolejne obiekty i instalacje technologiczne będące na terenie Elektrowni Łagisza.