Elektrownia fotowoltaiczna w Jaworznie bliska ukończenia

16.11.2020
Nadzorowana przez TAURON Serwis budowa pierwszej farmy fotowoltaicznej TAURONA jest bliska ukończenia. Na terenie byłej elektrowni węglowej w Jaworznie zakończył się już montaż paneli fotowoltaicznych i inwerterów. Obiekt zostanie oddany do użytku do końca 2020 roku.
Stan zaawansowania inwestycji przekroczył już 80%. Na całą elektrownię fotowoltaiczną w Jaworznie składa się 12 194 paneli o jednostkowej mocy 410 Wp (watów fotowoltaicznych). Ich powierzchnia to ok. 22 tys. m2, co odpowiada powierzchni trzech boisk do piłki nożnej. Farma składać się będzie z 19 inwerterów oraz trzech stacji transformatorowych SN (średniego napięcia).

Przy udziale pracowników TAURON Serwis montowanych było średnio 700 paneli dziennie. Zanim nastąpi przekazanie inwestycji do eksploatacji, wykonane będą jeszcze prace polegające na okablowaniu farmy, montażu stacji transformatorowych SN, wyprowadzeniu mocy, a finalnie przeprowadzenie rozruchu. Całość prac nadzorowana jest przez zespół pracowników TAURON Serwis.

- Doświadczenie zdobyte przez pracowników TAURON Serwis podczas budowy farmy w Jaworznie jest dla nas istotne w perspektywie kolejnych projektów budowy mocy fotowoltaicznych w Grupie TAURON oraz na rynku zewnętrznym – podkreśla Mirosław Trybała, Dyrektora ds. Kontraktów i jednocześnie Kierownik Projektu po stronie TAURON Serwis.