Pierwsza farma fotowoltaiczna TAURONA rozpoczęła pracę

04.01.2021
Zakończyliśmy budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy.
Farmę w Jaworznie zbudowaliśmy w ramach konsorcjum spółek TAURON Serwis i TAURON Nowe Technologie, wygrywając przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Farma powstała w miejscu, gdzie znajdowała się Elektrownia Jaworzno I. Przed rozpoczęciem właściwej budowy, w celu przygotowania terenu pod instalację, usunięto znajdujące się na działce kolidujące pozostałości po wyburzonej jednostce i wyrównano teren.

Budowa farmy rozpoczęła się w lipcu br., gdy na przygotowany plac wjechały maszyny oraz sprzęt i rozpoczęto prace związane z montażem betonowych stóp fundamentowych oraz konstrukcji wsporczych. Montaż ponad 12 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w październiku i trwał niecałe trzy tygodnie. Wykonano również prace elektryczne takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i trzech stacji transformatorowych. Ułożono również kable średniego napięcia.

- Projekt budowy farmy fotowoltaicznej to dla nas doświadczenie, które buduje nasze nowe kompetencje.
W przyszłości chcemy je wykorzystać realizując kolejne, podobne projekty. Podziękowania kieruję w stronę Pracowników, firm współpracujących zaangażowanych w realizacje projektu, jak również specjalistom TAURON Wytwarzanie, sprawującym nadzór - dodaje Mirosław Trybała, Dyrektor ds. Kontraktów i jednocześnie Kierownik Projektu po stronie TAURON Serwis.

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi ponad 5 tys. MWh. Oznacza to, że uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 5 MWp pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o około 4,9 tys. ton rocznie, a wygenerowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych.