Zakończyliśmy przebudowę sieci ciepłowniczej w Katowicach

20.01.2021
TAURON Serwis zakończył rozpoczętą w listopadzie ubiegłego roku przebudowę sieci ciepłowniczej DN80 wraz z komorą ciepłowniczą. Inwestycja była realizowana w centrum Katowic.
Finalnie, w rejonie ulicy Ściegiennego położono ponad 200 metrów sieci w technologii preizolowanej, zmodernizowano również komorę ciepłowniczą. Przebudowa sieci w terminie umożliwiła rozpoczęcie prac nad nowym obiektem budowlanym. Inwestycja dewelopera będzie realizowana na działce sąsiadującej z przebudowaną przez TAURON Serwis siecią.

Kompleksowa realizacja przewidywała przekładkę sieci, przebudowę komory oraz odtworzenie terenu. Wszystkie prace technologiczne udało się zakończyć przed spadkiem temperatury. Po ustaniu mrozów zostanie wykonane obsadzenie zieleni.