TAURON Serwis modernizuje młyny w ramach Programu „Bloki 200+”

29.01.2021
TAURON Serwis we współpracy z firmą RAFAKO w ramach Programu „Bloki 200+”rozpoczął w październiku ub. r. modernizację młynów dla TAURON Wytwarzanie.
Program ma na celu zwiększenie skuteczności i wydajności bloków wykonanych w technologii pozwalającej na uzyskanie maksymalnej mocy 200MW przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2. TAURON Serwis jest wyłącznym wykonawcą prac w zakresie młynów w Programie.

- Obecnie TAURON Serwis dokonał kompletnej i skutecznej modernizacji pierwszego z czterech młynów w Elektrowni Jaworzno III przewidzianych w projekcie. Zmodernizowanie młyna to szereg złożonych zadań polegających na demontażu wszystkich jego elementów, dokonaniu przeglądu i konserwacji, montażu komory młyna wraz ze zmodernizowanym pierścieniem dyszowym, wymianie odsiewacza na spełniający wyższe parametry, umożliwiające prace w automatyce AKPiA, ponownym montażu całości oraz przygotowania młyna do działania – mówi Damian Jańczyk – Kierownik realizujący w/w projekt z TAURON Serwis - Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń, a wszystkie dotychczasowe prace zostały zakończone w terminie. Zakończenie projektu zaplanowano na kwiecień br. – dodaje.