TAURON Serwis zakończył prace remontowe w krakowskiej Ekospalarni

04.10.2021
TAURON Serwis coraz częściej realizuje swoje usługi także dla klientów spoza Grupy. We wrześniu br. z sukcesem zakończyliśmy prace, polegające na przeglądzie oraz naprawie urządzeń i instalacji w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarni) w Krakowie. W zakres naszych prac wchodził przegląd transportu żużla i popiołów oraz serwis pomp.
Podczas przeglądu poddano ocenie:
• ponad 30 pomp wraz z przeprowadzeniem diagnostyki drgań,
• wyremontowano dwa odżużlacze,
• przeglądnięto dwie linie transportu pneumatycznego popiołu,
• poddano diagnostyce układy przenośników zgrzebłowych i ślimakowych.

Z uwagi na krótki, niespełna miesięczny, termin realizacji prac, przeprowadzenie remontu wymagało doskonałej organizacji oraz koordynacji pracy.
Każdorazowo realizacja prac dla klientów spoza Grupy TAURON umożliwia nam poznawanie nowych technologii oraz poszerzenie kompetencji, dzięki czemu stajemy się coraz bardziej konkurencyjną firmą, także na rynku zewnętrznym. Dzięki realizacji prac remontowych w Ekospalarni, mogliśmy zapoznać się z technologią spalania odpadów, procesem odzyskiwania energii zawartej w odpadach oraz produkcji i przesyłania jej do sieci energii elektrycznej i cieplnej, co jest kluczowe uwzględniając intensywny rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Energia uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w znacznej części za energię odnawialną, co potwierdzają Zielone Certyfikaty, jakie Ekospalarnia otrzymała.