TAURON Serwis generalnym wykonawcą farmy fotowoltaicznej 37MW w Mysłowicach

23.12.2022

TAURON Polska Energia w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA, dynamizuje inwestycje w OZE. W ramach tego kierunku rozwoju, w pierwszej połowie 2022 roku koncern rozpoczął  budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej. Tym razem w Mysłowicach-Dziećkowicach.

Farma będzie miała moc 37MW i jest budowana na zrekultywowanym terenie dawnego wysypiska odpadów paleniskowych, o powierzchni 73 hektarów.

Generalnym Wykonawcą jest spółka TAURON Serwis.

Jest to druga, po farmie fotowoltaicznej w Jaworznie o mocy 5 MW, budowa takiego obiektu przez TAURON Serwis.

TAURON Serwis wykona montaż 82 528 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 450W/na każdy i 140 falowników. Dotychczas zostało zamontowanych niemalże 50% paneli. Zgodnie z harmonogramem, zakończenie dostaw paneli fotowoltaicznych planowane jest do końca 2022 roku, natomiast prace montażowe mają zostać zrealizowane do końca kwietnia 2023 roku.

W zakresie prac wykonywanych przez podwykonawców, również można mówić o znacznych postępach, w szczególności dotyczy to montażu konstrukcji stalowej, którego realizacja wyprzedza terminy przewidziane w harmonogramie. Szacuje się, że na obecną chwilę zrealizowano około 87% prac montażowych w tym zakresie, a ich zakończenie planuje się na końca marca 2023 roku.

Obszar farmy oraz budynek GPO zostały zamknięte ogrodzeniem. W połowie września br. zakończono wszelkie prace drogowe na terenie budowy oraz dostawy konstrukcji stalowej i falowników.

Z końcem października rozpoczęły się prace w zakresie branży elektrycznej, a także budowy budynku GPO i linii wysokiego napięcia 110kV, które potrwają aż do końca sierpnia 2023 roku.

Warto dodać, że znacznym osiągnięciem w realizacji budowy jest również utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. To jeden z głównych celów podczas realizacji inwestycji. Zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom realizującym zadania na terenie budowy jest dla nas kwestią priorytetową.

Ostatni etap prac będzie stanowił moment rozruchu i przekazania farmy fotowoltaicznej do eksploatacji. Termin zakończenia zadania ma nastąpić we wrześniu 2023 roku.