Spawalniczy certyfikat jakości dla TAURON Serwis

07.11.2023
Certyfikat UDT-Cert

Firma TAURON Serwis, zajmująca się kompleksową obsługą urządzeń i instalacji energetycznych, w dniu 31.07.2023 r. zakończyła proces certyfikacji i otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09. Jest to międzynarodowa norma określająca pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy. Certyfikat ten świadczy o wysokim poziomie kompetencji i profesjonalizmu personelu spawalniczego, nadzoru i kontroli jakości, a także o zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych procesu spawania. Jest to kolejny krok w dynamicznym rozwoju kompetencji firmy jak i pracowników, ponieważ w 2023 roku kolejni pracownicy firmy uzyskali uprawnienia do przeprowadzenia badań VT i PT.

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji jest skomplikowany i wielopoziomowy, ponieważ wymaga od firmy zrozumienia źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowania. Firma musi również wykazać się kompetencją i profesjonalizmem personelu spawalniczego, nadzoru i kontroli jakości, a także zapewnieniem odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych procesu spawania. Certyfikacja wymaga przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego, audytu nadzoru i audytu recertyfikacyjnego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Korzyści


Certyfikacja niesie ze sobą wymierne korzyści dla firmy, takie jak potwierdzenie zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji spawanych w pełni spełniających wymagania, jakości określone w specyfikacjach, normach oraz wymaganiach przepisów prawnych.


Zapewnienie najwyższej, jakości usług i wyrobów stało się głównym wymogiem realizacji wszystkich zadań w sektorze energetycznym. Jasno oraz przejrzyście zapisane wymagania mają decydujący wpływ, na jakość oraz koszty wytworzenia oferowanych usług. Norma EN ISO 3834-2 to zbiór wymagań jakościowych obejmujących całość procesów spawalniczych przeznaczonych dla organizacji, które w produkcji stosują procesy spawalnicze lub pokrewne. System reguluje takie sfery działalności firmy jak: przegląd projektu na etapie oferty, podwykonawstwo, gospodarka materiałami podstawowymi oraz dodatkowymi, identyfikacja i identyfikowalność, badania NDT, niezgodności i działania korygujące, uprawnienia personelu spawalniczego, archiwizacja dokumentów czy status kontroli jakości.

Certyfikacja PN-EN ISO 3834-2 jest dobrowolna, ale coraz częściej wymagana przez klientów z branży energetycznej, budowlanej, kolejowej czy lotniczej. Posiadanie tego certyfikatu daje firmie TAURON Serwis przewagę konkurencyjną na rynku i potwierdza jej wiarygodność, jako solidnego partnera w branży energetycznej.

Tutaj możesz zobaczyć Certyfikat