TAURON Serwis zakończył pierwszy etap budowy największej farmy fotowoltaicznej Grupy TAURON

02.04.2024
Zakończył się pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach - Dziećkowicach. To największa farma fotowoltaiczna Grupy TAURON, jednego z liderów branży energetycznej w kraju.

Inwestorem projektu była spółka TAURON Inwestycje, a jego Generalnym Wykonawcą TAURON Serwis. Projekt został dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

Zakończenie tak dużego przedsięwzięcia, znacząco wpisuje się w strategie Grupy TAURON, która przewiduje przyspieszenie zielonej transformacji i wyznacza ścieżki do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W ramach zakończonego projektu zostało zamontowanych 82 528 paneli fotowoltaicznych, o mocy 450 kWp każdy oraz 140 inwerterów o mocy 250 kW. Powstała infrastruktura elektryczna, z uwagi na jej moc, jaki i obszar (ok 73 ha) jest również niezwykle rozbudowana. Łącznie zamontowano 10 stacji transformatorowych, z dwoma transformatorami po 2MW w każdej z nich, ok 533 km przewodów DC, 14,4 km kabli średniego napięcia, 6,4 km kabli niskiego napięcia, ponad 11,4 km traktów światłowodowych oraz około 5 km kabla 110 kV, łączącego farmę z GPZ przy Elektrowni Jaworzno III należącej do Spółki TAURON Wytwarzanie. Inwestycja obejmowała również budowę Głównego Punktu Odbiorczego (GPO), w którego skład wchodzi m.in. transformator główny o mocy 45 MVA, wyprowadzenie mocy, podstacja kompensacji mocy biernej oraz transformator potrzeb własnych. Ponadto, dla zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej pracy, zainstalowano 124 kamery wizyjne oraz 92 słupy oświetleniowe.

Warto wspomnieć, że wszystkie powyższe urządzenia, są ściśle połączone z systemem SCADA, który ma za zadanie kompleksowe monitorowanie pracy farmy, a system ochrony zastosowany na obiekcie, jest jednym z najnowocześniejszych, z dostępnych na rynku.

Co istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, farma została wybudowana na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach – Dziećkowicach. Zasili ona około 16 tysięcy gospodarstw domowych, ograniczając emisyjność CO2 o 30 tysięcy ton rocznie. Ponadto, zwiększyła się moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii, co przyczynia się do dalszej transformacji polskiego sektora energetycznego.

Moc nowej farmy sięga prawie 37 MW. To nie tylko imponujący wynik inżynieryjny, ale również świadectwo zaangażowania Grupy TAURON w rozwój energetyki opartej na zrównoważonych fundamentach. Zakończony projekt to niewątpliwie kamień milowy w dążeniu do bardziej ekologicznego i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych w Polsce, opartych na odnawialnych źródłach energii.

Realizacja przez TAURON Serwis projektu, będącego częścią skomplikowanego procesu budowy infrastruktury krytycznej, wskazuje na potencjał zarówno organizacyjno-techniczny, jak i kompetencyjny Spółki w realizacji istotnych projektów energetycznych w zakresie OZE.

Widok na farmę fotowoltaiczną
Widok na farmę fotowoltaiczną